Študij prava: Ključ do uspešne kariere v sodobnem svetu

Zaključujete srednjo šolo in razmišljate o tem, kje bi nadaljevali svoje izobraževanje? Ste morda med tistimi, ki končujejo dodiplomsko stopnjo študija in si želijo, da bi na magisteriju ubrali nekoliko drugačno pot? Vas zanima študij prava, a nimate dovolj točk za vpis? Brez skrbi, nič še ni zamujeno. Odprte so namreč prijave za vpis na Fakulteto za pravo in poslovne vede, ki vam omogoča kakovosten študij prava in ekonomije ter vam na široko odpre vrata v svet.

V nadaljevanju vam predstavimo, zakaj je Fakulteta za pravo in poslovne vede dobra izbira, kakšne programe ponuja ter kakšni so vpisni pogoji.

Zakaj izbrati Fakulteto za pravo in poslovne vede?

Za začetek naj povemo, da spada Fakulteta za pravo in poslovne vede pod Katoliški inštitut v Ljubljani. Gre za zasebno fakulteto, ki sledi viziji in poslanstvu katoliškega inštituta ter obsega raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike. To ji omogoča, da nudi študentom sodoben program izobraževanja, s pomočjo katerega lahko pridobijo ustrezna znanja za vstop v poslovno-pravni svet. Vpis na to fakulteto namreč študentom omogoča pridobitev vrhunske poslovne in pravne izobrazbe, poleg tega pa ponuja tudi uspešno mreženje z ostalimi študenti in mednarodno sodelovanje.

Da je Fakulteta za pravo in poslovne vede prava izbira za nadaljevanje izobraževanja, pa nakazuje tudi dejstvo, da poteka celoten študij prava in poslovnih ved v sodobnih prostorih in pod vodstvom vrhunskih predavateljev. Ti imajo bogato znanje in izkušnje in lahko študentom oziroma bodočim pravnikom posledično omogočijo pridobitev najboljšega znanja. Zraven pravnega izobraževanja pa se daje študentom tekom tega študija tudi znanje iz humanističnih študij. Študentje lahko torej s tem študijem pridobijo pravno in poslovno izobrazbo, ki se navezuje tudi na humanistiko in je odlična odskočna deska za sodoben svet.

študij prava

Kaj vse zajema študij prava?

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede se sicer izvajajo tako dodiplomski kot tudi podiplomski oziroma magistrski študiji. Vendarle pa je študij prava oziroma program PRAVO na tej fakulteti na voljo samo na magistrski stopnji.

In sicer pravni magisterij na katoliškem inštitutu je sestavljen po bolonjskem sistemu in je mednarodno primerljiv z vsemi tovrstnimi študijskimi programi v Sloveniji in v državah Evropske unije. Traja dve leti oziroma štiri semestre, dva zimska in dva poletna. Obsega pa 120 kreditnih oziroma ECTS točk, ki so razdeljene med posamezne predmete, ki jih študijski program zajema.

Študij prava zajema pestro paleto osnovnih in izbirnih predmetov. Poudarek daje predvsem na temeljnih etičnih normah, javnem nastopanju ter samostojnem in timskem delu. Hkrati pa se nanaša tudi na poglobljeno razumevanje ustavno-pravnih norm in človekovih pravic ter poglobljeno razumevanje domačega in mednarodnega prava.

Kakšni so vpisni pogoji za študij prava?

Kakšni pa so torej vpisni pogoji za Fakulteto za poslovne vede oziroma kako lahko postaneš študent programa – PRAVO?

Vpisni pogoji za študij prava so torej standardni in po veljavnem bolonjskem sistemu. Na ta program se lahko v osnovi vpišejo tisti, ki so opravili univerzitetni oziroma dodiplomski študij in si želijo nadgradnje. Je pa treba pri vpisu upoštevati določene pogoje. V 1. letnik programa PRAVO se lahko vpišejo kandidati, ki imajo opravljeno diplomo prve stopnje triletnega univerzitetnega ali visokošolskega strokovnega programa.

Najbolje je, če je opravljen dodiplomski študij s področij prava, ekonomije, poslovnih, organizacijskih ali upravnih ved. V kolikor pa je dodiplomski študij z drugih področij, pa je treba opraviti še tri diferencialne izpite. Predhodna izobrazba mora biti prav tako ovrednotena z 180 kreditnimi oziroma ECTS točkami. Pogoje za vpis poleg navedenih kandidatov izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

študij prava

Trajanje študija in pridobljena izobrazba

Pogoj za dokončanje tega študija pa so seveda v prvi vrsti opravljeni vsi predmeti v štirih semestrih izobraževanja. Poleg tega pa morajo študenti nato še napisati in uspešno zagovoriti zaključno magistrsko delo. Po opravljenih obveznostih si študent pridobi naziv magister oziroma magistrica prava.

V kolikor imajo študentje po dokončanem magisteriju prava še željo po študiranju, pa jim je na voljo tudi možnost nadaljevanja. Podiplomski študij lahko nadaljujejo z doktorskim študijem, tako na omenjeni fakulteti kot tudi na ostalih fakultetah in tujih visokošolskih zavodih v sklopu bolonjskega študijskega procesa.