Varčevanje za pokojnino bi morali imeti vsi

Ko govorimo o zdravstvenem sistemu v Sloveniji, zagotovo pomislimo na brezplačne zdravstvene storitve in zdravstvene kartice, ki so nam skorajda samoumevne, je tako? Premalokrat pa pomislimo na dodatno zdravstveno zavarovanje in varčevanje za pokojnino. Ta dva pojma sta mnogim še vedno nepomembna, plačevanje za tovrstna zavarovanja pa se mnogim zdi nepotrebno. Ampak temu ne bi smelo biti tako! V nadaljevanju smo podrobno razdelali zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ter predstavili, katera zdravstvena zavarovanja je dobro imeti.

Kakšen sistem zdravstvenega zavarovanja imamo v Sloveniji?

Zdravstvene storitve v Sloveniji se izvajajo na podlagi dveh sistemov zdravstvenih zavarovanj. Prvi sistem je obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga ima kar 99,9 odstotka prebivalcev Slovenije. To je osnovno zavarovanje, brez katerega do zdravstvenih storitev skorajda ne bi morali dostopati. Zaposlenim ga plačujejo delodajalci, upokojencem ga plačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, nezaposleni pa si ga plačujejo sami oziroma jim ga plača Center za socialno delo. Kar je potrebno izpostaviti pri tej vrsti zavarovanja, pa je predvsem to, da nam omogoča dostop do brezplačnih zdravstvenih storitev.

Ampak tukaj se skriva podatek, ki ga mnogi ne poznajo, pa bi ga morali. Obvezno zdravstveno zavarovanje namreč res omogoča brezplačne zdravstvene storitve, ampak ne v celoti! Krije zgolj osnovne zdravstvene storitve, ki so pogosto izvedene v omejenem obsegu in z dolgimi čakalnimi dobami. Za dodatne preiskave, nekatere medicinske pripomočke in zdravila pa je v tem primeru potrebno dolgo čakati in tudi doplačati. Doplačila so odvisna od storitev in zdravil, ki jih potrebujemo, gibljejo pa se lahko vse od 5 pa do 90 odstotkov. Vsi tisti, ki zdravnika ne potrebujejo pogosto, si mislijo, da je tovrstno zavarovanje dovolj in, da dodatnega zdravstvenega zavarovanja res ne potrebujejo. Ko pa pride do večjih zdravstvenih težav, pa je hitro vidno, da je dodatno zdravstveno zavarovanje skorajda nujno.

Zakaj je dobro imeti dodatno zdravstveno zavarovanje?

Če na primer zbolimo za težjo boleznijo, potrebujemo daljše zdravljenje in dodatne preiskave pri zdravnikih. Posledično pa tudi več različnih zdravil. Med temi preiskavami in zdravili se pogosto znajdejo tudi takšne, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. Torej jih moramo doplačati sami. Ko gre za večmesečno zdravljenje in več preiskav, so lahko ti zneski enormni, povzpnejo se lahko tudi do 1000 evrov ali več. In to zgolj zaradi tega, ker nismo doplačali dodatnega zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene storitve pa vendarle potrebujemo.

Dodatno zdravstveno zavarovanje nam lahko v takšnih primerih pride zelo prav. Gre namreč za zavarovanje, ki omogoča dopolnitev razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se namreč dopolnjuje in krije zdravstvene storitve, zdravila in medicinske pripomočke, ki jih osnovno zavarovanje ne krije. Na tak način so stroški zdravstvenih storitev 100-odstotno pokriti oziroma imamo vse storitve brezplačne, kar nas zaščiti pred visokimi stroški zdravljenja.

Kakovostne zdravstvene storitve, brez stroškov in čakalnih dob

Dodatno zdravstveno zavarovanje pa nam hkrati omogoča še, da imamo zdravstvene storitve na višjem standardu. V kolikor imamo doplačano dodatno zavarovanje imamo namreč pri zdravstvenih storitvah več pravic, lažje pridemo do specialističnih preiskav, čakalne dobe pa so krajše.

Ko nas doletijo zdravstvene težave, je ključen dejavnik za uspešno okrevanje čim hitrejše ukrepanje. In dodatno zdravstveno zavarovanje nam to omogoča. Do ustreznih zdravstvenih storitev in specialistov lahko dostopamo povprečno v petih delovnih dneh, brez dolgih čakalnih dob in brez nepotrebnih stroškov. To nam omogoča, da dobimo ustrezno diagnozo v kratkem času in, da se zdravljenje začne čim hitreje. Posledično to seveda privede tudi do boljših rezultatov zdravljenja. Neprijetna situacija ob bolezni pa je tako za nas kot tudi za naše najbližje na tak način bistveno olajšana.

zdravstveno zavarovanje

Je smiselno plačati tudi dodatno zdravstveno zavarovanje za otroke?

Kako pa je z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem za otroke? Večina je mnenja, da le to ni potrebno, saj naj bi obvezno zdravstveno zavarovanje zadostovalo otroškim zdravstvenim storitvam. Ti so namreč manj bolni, imajo bolj preproste zdravstvene težave, otroška zdravila v veliki meri niso za doplačati. Številni imajo iz tega razloga dodatno zdravstveno zavarovanje plačano le za sebe, otroci pa so zavarovani preko njih oziroma imajo le osnovno zdravstveno zavarovanje. Pa je to res dobra odločitev? Kaj pa bomo storili v primeru, da tudi naš otrok hudo zboli ali se huje poškoduje? Vsi seveda upamo, da do tega ne bo prišlo, ampak nikoli ne moreš 100-odstotno preprečiti določene bolezni ali poškodbe. Tudi pri otrocih je zato bolje, da se plača vsaj en manjši delež za dodatno zdravstveno zavarovanje za otroke.

Otroci so namreč naše največje bogastvo in kaj lahko za njih boljšega storimo, kot da jim omogočimo zdravo življenje in hiter dostop do zdravnika, ko zbolijo? Vsi namreč vemo, kako težko je gledati otroka, ki je bolan in ga nekaj boli, pa pravzaprav sploh ne vemo, kako mu pomagati. V tem primeru nam lahko dodatno zdravstveno zavarovanje za otroke pride zelo prav. Če bo otrok zbolel ali se poškodoval, nam to zavarovanje omogoča, da pridemo zelo hitro do zdravnika oziroma tudi do specialista. Omogočene so tudi vse dodatne preiskave, kot so na primer preiskava RTG, UZ, CT ali MRA. Brez dodatnih stroškov pa lahko na tak način za otroka dobimo tudi laboratorijske preiskave, meritve, preverjanje vrednosti krvnega sladkorja in alergološke teste.

Dodatno zdravstveno zavarovanje za otroke omogoča strokovne in celostne zdravstvene storitve kar 24 ur na dan. Mreža izvajalcev zdravstvenih storitev pa je razvejena po celi Sloveniji, kar pomeni, da lahko pridemo do ustreznega zdravnika oziroma specialista v bližini našega prebivališča. Na tak način bo otrok obravnavan hitro, njegovo zdravje pa bo hitro izboljšano. Kar je potrebno tukaj izpostaviti pa je to, da nam je vse to na voljo za manj kot 20 evrov na mesec. Je torej res vredno tvegati otrokovo zdravje in naše skrbi, ker mu ne bomo mogli omogočiti hitrega in najbolj strokovnega zdravljenja? Vsekakor ni!

Kaj nam omogoča dodatno pokojninsko zavarovanje?

Ampak to še ni vse, dodatno zdravstveno zavarovanje ima poleg zgoraj naštetih prednosti tudi velik vpliv na našo pokojnino. Zaradi tega se je razvila tudi podvrsta tovrstnega zavarovanja, in sicer dodatno pokojninsko zavarovanje.

V mladih ali srednjih letih si mnogi mislijo, da o pokojnini še ni treba razmišljati in, da nismo še tako daleč. Ampak gre za našo prihodnost, nekaj, kar nas bo vse slej ko prej doletelo in nekaj, o čemer moramo razmišljati. Da bo naša upokojitev čim bolj brezskrbna, je treba določene stvari urediti že veliko prej. Med temi je zagotovo treba izpostaviti dodatno pokojninsko zavarovanje. Z izbiro tovrstnega zavarovanja lahko na enostaven način poskrbimo, da bo naša starost brez skrbi, umirjena in nasmejana.

Gre za zavarovanje, ki ga lahko sklenemo že v mladih ali srednjih letih, ko je pred nami še daljše aktivno delovno obdobje. Smiselno pa je predvsem zaradi tega, da sami sebi omogočimo finančno varnost ob upokojitvi. Dan danes so namreč pokojnine, ki se vplačujejo v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja v večini primerov premajhne. Posledično pa si upokojenci, čeprav so še fizično in psihično sposobni, marsičesa ne morejo privoščiti. Da do tega ne bi prišlo, si lahko že prej uredimo finančna sredstva za dodatno pokojnino, ki nam bo kasneje omogočala, da v svoji starosti uživamo. Ob tem pa bomo lahko razbremenili tudi naše otroke, ki bodo brez skrbi glede naše finančne zmogljivosti.

zdravstveno zavarovanje

Kako deluje varčevanje za pokojnino?

Dodatno pokojninsko zavarovanje deluje tako, da se sklene z zavarovalnico varčevanje za pokojnino. S pomočjo tega varčevanja pa imamo nato ob upokojitvi večji znesek mesečno. Varčevanje v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja je zasnovano tako, da si poleg zavarovanja vplačujemo še dodatna sredstva za upokojitev oziroma varčevanje za pokojnino. Tukaj lahko gre tudi za čisto majhne zneske, ki se skozi leta naberejo na naših osebnih računih. Koliko sredstev si vplačujemo je torej odvisno popolnoma od nas samih, torej koliko smo pripravljeni in zmožni dati v dodatno pokojninsko zavarovanje. Kako pa potem dostopamo do teh sredstev?

Ko izpolnimo pogoje za upokojitev, torej, ko je čas, da se upokojimo, si moramo na zavarovalnici urediti, da se nam začnejo zbrana sredstva izplačevati. Sredstva se lahko izplačajo v enem znesku, običajno pa se zavarovanci odločijo, da se sredstva izplačujejo v obliki pokojninske rente. To pomeni, da se izplačujejo mesečno in so kot dodatek k pokojnini, da dobimo torej na mesec več denarja. Kar je super, mar ne?

Prednosti dodatnega pokojninskega zavarovanja

Poleg tega pa je prednost tovrstnega varčevanja tudi ta, da si lahko zavarovalniško premijo izberemo sami, vplačila pa so prav tako po želji. Odločimo se lahko za mesečno, četrtletno, polletno ali letno plačevanje dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vplačan znesek pa lahko prav tako redno spremljamo, sredstva se namreč zbirajo na osebnem računu, kar pomeni, da imamo vpogled v privarčevana sredstva.

Znesek, ki se vplača kot varčevanje za pokojnino ima poleg tega še davčno olajšavo, kar pomeni, da nam država povrne določen znesek dohodnine, ker si vplačujemo dodatno pokojnino. Ena izmed prednosti tovrstnega zavarovanja pa je še možnost mirovanja. Če v določenem časovnem obdobju nismo zmožni plačati varčevanja za pokojnino, se to varčevanje prenese naprej in ga lahko plačujemo spet, ko imamo to možnost. Vsa zbrana sredstva pa se nam med tem ohranijo na računu oziroma mirujejo.

Kaj torej sploh še čakamo? Dodatno zdravstveno zavarovanje in varčevanje za pokojnino sta vsekakor storitvi, o katerih je vredno razmisliti. Olajšajmo si dostop do ustreznih zdravstvenih storitev in si omogočimo kakovostno preživljanje zaslužene upokojitve že zdaj.