Utrdimo in ohranimo zdravje

Rehabilitacija, je proces bio-psihosocialnega prilagajanja telesno ali duševno prizadete osebe, za ponovno vključevanje v družbeno življenje in delo. Končni cilj vsake rehabilitacije je razvoj preostalega potenciala organizma do take mere, ki zagotavlja najoptimalnejšo vključitev poškodovanega ali bolnega v delovno okolje.Poznamo tri vrste rehabilitacije: medicinsko, poklicno in socialno.

rehabilitacija

Medicinska rehabilitacija se prizadeva, za dosego takšne stopnje zdravja, kakršna je bila pred boleznijo ali poškodbo, oziroma vsaj približanje taki stopnji, medtem ko si poklicna rehabilitacija prizadeva, da se bolnik ali poškodovanec vrne na svoje delovno mesto oz. ga usposobijo za nov poklic če zaradi bolezni ne more več opravljati prejšnega.Socialna rehabilitacija vključuje reševanje socialne problematike, ki se pojavi u boleznijo ali invalidnostjo in zajema bolnika in okolje. Rehabilitacija je kompleksen proces, kjer uspeh zagotavlja samo timsko delo. Člani rehabilitacijskega ekipe so navadno: zdravnik – fiziater, bolnik, medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, socialni delavec, psiholog, maser, športni pedagog. V vsaki rehabilitaciji, še zlasti pa v rehabilitaciji športnika, mora biti le-ta aktiven in enakovreden član rehabilitacijskega ekipe.

Skrb za pacienta se ne zaključi z izvedenim ambulantnim pregledom ali diagnostično preiskavo, tudi ne z uspešno izvedenim operativnim posegom, pač pa šele s končnim procesom rehabilitacije. Fizioterapija z aktivnim in pasivnim razgibavanjem in masažo bolniku pomaga, da se v najkrajšem času postavi nazaj na svoje noge in nadaljuje življenje kot da se ni nič zgodilo. V tem primeru lahko rečemo da je bila rehabilitacija uspešna. Zapomnite pa si to, da je veliko bolje preventiva, kot kurativa, zato ne pozabite na redno telesno vadbo, zdravo prehranjevanje in splošno skrb za zdravje. Poleg dobrega telesnega počutja pa delajte tudi na zmanjševanju stresa in drugih za telo obremenjujočih dejavnikov ter živite srečni še dolga leta.